Solcellsguide

Introduktion till solceller

Solceller, även kallade fotovoltaiska celler eller PV-celler (från engelskans ”photovoltaic cells”), är elektroniska enheter som omvandlar solljus direkt till elektricitet genom en process som kallas fotovoltaisk effekt. Denna teknik gör att solenergi kan omvandlas till användbar elektrisk energi som kan användas för att driva elektriska apparater, belysning, maskiner och mycket mer.

Hur fungerar solceller

Solceller består huvudsakligen av halvledarmaterial, vanligtvis gjort av kisel eller andra liknande
material. När solljus träffar ytan på solcellen absorberas fotonerna, vilka är små partiklar av
ljusenergi. Denna absorption skapar en excitation (höjning av energinivån) av elektroner i
materialet.

Den exciterade energin frigör elektroner från atomerna i halvledarmaterialet. Detta resulterar i
att elektroner släpps loss och skapar lediga platser eller ”hål” i materialet.

De frigjorda elektronerna rör sig genom halvledarmaterialet och skapar en elektrisk
potentialskillnad, även kallad spänning. Denna potentialskillnad bildar en elektrisk fältstyrka över
solcellen.

När en yttre krets (till exempel en elektrisk apparat eller ett batteri) ansluts till solcellen, börjar de
rörliga elektronerna strömma genom kretsen, vilket genererar en elektrisk ström. Detta är det
steg där den omvandlade solenergin används för att producera el.

När elektronerna har passerat genom kretsen, återvänder de till solcellens ursprungliga tillstånd
genom att kombineras med de lediga platserna (hålen) i halvledarmaterialet. Denna process
återställer balansen i materialet. 

Solceller genererar likström (DC), medan de flesta hushåll och enheter använder växelström (AC). För att göra den genererade elen användbar för ditt hem eller företag krävs en inverterare, som omvandlar likström till växelström.

Sammanfattningsvis omvandlar solceller den naturliga energin från solen till elektricitet genom en komplex process av elektronfrigöring och elektrisk strömgenerering. Denna teknik har en enorm potential att erbjuda ren och förnybar energi som kan minska vår beroende av icke förnybara energikällor och minska koldioxidutsläppen.

Solcellsteknik och komponenter

Solpaneler är hjärtat i solcellssystemet och består av fotovoltaiska celler som fångar
upp solenergin och omvandlar den till elektricitet. Denna process skapar likström (DC)
som sedan behöver omvandlas till växelström (AC) för att vara användbar i ditt hem.
Växelriktaren spelar en avgörande roll genom att konvertera DC till AC och detta
möjliggör anslutning till ditt elsystem. Växelriktaren mäter produktionen medan en
energimätare mäter husets konsumtion.

Boka ett kostnadsfritt hembesök

För att boka en kostnadsfri konsultation eller för att ställa frågor om solceller direkt till oss, fyll i dina uppgifter här så ser vi till att rätt person återkopplar till dig.

Välkommen att höra av dig!

Jon Lundevi, Solar Invest

  Vi på Solar Invest projekterar och installerar nyckelfärdiga solcellssystem
  och batterilagringslösningar med er fastighet i fokus i Mälardalen. Solar Invest grundades 2016 och vi har under alla dessa år samlat på oss ovärderlig kunskap. Med denna erfarenhet i solcellsbranschen och en lång bakgrund inom bygg och entreprenad vet vi hur man levererar en bra anläggning.

  Oavsett om du söker solceller för villa, BRF, lantbruk eller kommersiell fastighet har vi lösningen för dig.

  Fallhammargatan 1
  721 33 Västerås

  Rulla till toppen