Skip to content

Integritetspolicy

Solar Invest

Med anledning av dataskyddsförordningen (General Data Protection Regulation – GDPR) som började gälla i EU den 25 maj 2018 har vi på Solar Invest anpassat våra rutiner angående personuppgiftshantering.

Varför behöver vi dina personuppgifter?
Det är frivilligt för dig att lämna dina personuppgifter till oss, men vi behöver dem för att kunna lämna offert och sluta sluta avtal med dig. Dina personuppgifter kommer att sparas och behandlas för att vi ska kunna fullgöra våra åtaganden. Behandlingen är förenlig med Dataskyddsförordningen. Solar Invest har ett berättigat intresse av att kunna behandla personuppgifterna för tidigare nämnda ändamål, samt för att hantera ingångna avtal, bistå med hjälp för att registrera köpta produkter eller skapa användarprofiler till olika tjänster kopplade till de produkter vi säljer.

Ditt personnummer registreras eftersom det är viktigt att Solar Invest ska kunna säkerställa din identitet för att exempelvis kunna fakturera, bistå med hjälp att ansöka om solcellsbidrag, ansöka om bidrag för laddstation samt för att söka stöd till energilagring. Solar Invest kan komma att lämna ut personuppgifter till företag som vi samarbetar med, t.ex. för att kunna erbjuda förmåner till dig. Enligt lag kan vi även behöva lämna ut uppgifter till myndigheter.

I vår dataskyddspolicy framgår bland annat vilka typer av personuppgifter vi hanterar samt hur länge vi sparar dem. Där framgår även vilka rättigheter du har gällande dina personuppgifter. Kontakta oss gärna via epost info@solarinvest.nu för mer information.

Skriv in dina uppgifter så tar vi på Solar Invest kontakt med er!