CheckWatt

Frekvensbalansering och CheckWatt

Frekvensbalansering är en kritisk funktion inom elnätet för att säkerställa att den elektriska frekvensen (50 Hz i Sverige) hålls inom de tillåtna gränserna. När frekvensen sjunker eller stiger utanför det normala intervallet måste Svenska kraftnät vidta åtgärder för att återställa balansen.

Du kan tjäna pengar på att stötta vårt elnät

Genom att investera i ett batteri kan du delta i frekvensbalansering. När du köper ett batteri av oss på Solar Invest har du möjlighet att delta i frekvensbalansering och få betalt för att stötta elnätet med hjälp av ditt batteri. Vi hjälper dig igenom hela processen. Från installation av batteri till uppstart med CheckWatt och din första utbetalning från Svenska Kraftnät.

Hur fungerar frekvensbalansering med CheckWatt?

CheckWatt är ett företag som agerar mellanhand mellan Svenska Kraftnät och dess konsumenter. CheckWatt erbjuder en tjänst som mindre batteriägare kan ansluta sig till för att göra nätnytta i form av frekvensreglering. Detta för att hålla nätet på 50Hz.

Automatiserad styrning

Med avancerade styrningsfunktioner som kan integreras med CheckWatt och ditt batterilager kan du ställa in ditt system så att det reagerar automatiskt på förändringar i elnätets frekvens. Om frekvensen börjar sjunka eller stiga över den optimala nivån kan ditt batterilager under korta perioder släppa ut eller lagrad el eller hämta el för att stödja elnätet. Detta sker i realtid och bidrar till att återställa frekvensen till
normala nivåer.

Ekonomiska incitament

Många elnätsoperatörer i Sverige erbjuder ekonomiska incitament för att uppmuntra privatpersoner och företag att delta i frekvensbalansering. Genom att sälja överskottsel tillbaka till elnätet eller bidra med din lagrade el under perioder av frekvensvariation kan du tjäna pengar eller få andra belöningar som reducerade elräkningar eller skatteförmåner.

Efter förfrågan tar vi kontakt med dig för att diskutera din utgångspunkt, dina förväntningar samt
dina förutsättningar för frekvensbalansering.

Vi kommer ut till dig och installerar ditt batterisystem samt en CheckWatt enhet. CheckWatt går
även att installera hos dig som redan har ett batteri.

Vi registerar din enhet hos CheckWatt.

CheckWatt utför tester av ditt batteri för att säkerställa batterits driftsäkerhet. Sedan aktiverar
de tjänsten för din enhet.

Nu börjar du tjäna pengar. Din första utbetalning kommer efter cirka 45 dagar.

Att delta i frekvensbalansering med CheckWatt i samband med dina solceller och
batterilager ger dig inte bara ekonomiska fördelar utan gör dig också till en aktiv
deltagare i att säkerställa stabiliteten och effektiviteten i Sveriges elnät. Detta kan vara ett viktigt steg mot att främja förnybar energi och skapa en mer pålitlig elförsörjning i framtiden.

Kontakta oss på Solar Invest för att börja delta i frekvensbalansering.

Boka ett kostnadsfritt hembesök

För att boka en kostnadsfri konsultation eller för att ställa frågor om solceller direkt till oss, fyll i dina uppgifter här så ser vi till att rätt person återkopplar till dig.

Välkommen att höra av dig!

Jon Lundevi, Solar Invest

  Vi på Solar Invest projekterar och installerar nyckelfärdiga solcellssystem
  och batterilagringslösningar med er fastighet i fokus i Mälardalen. Solar Invest grundades 2016 och vi har under alla dessa år samlat på oss ovärderlig kunskap. Med denna erfarenhet i solcellsbranschen och en lång bakgrund inom bygg och entreprenad vet vi hur man levererar en bra anläggning.

  Oavsett om du söker solceller för villa, BRF, lantbruk eller kommersiell fastighet har vi lösningen för dig.

  Fallhammargatan 1
  721 33 Västerås

  Rulla till toppen